۱۵
تیر

طراحی ابعاد آسانسورهای پانوراما

۱- آسانسورهای پانوراما (نمادار)
امروزه آسانسورهای پانوراما نقش مهمی در زیبایی طراحی معماری ساختمان، ایفا می‌کند که این مسأله مورد توجه بسیاری از مهندسان ساختمان است.

برخی موارد استفاده آن عبارتند از:
در نمای ساختمان‌های با ارتفاع متوسط (مانند مجتمع‌های تجاری و رستوران‌ها و…)
در داخل فروشگاه‌های زنجیره‌ای چند طبقه
در داخل ساختمان‌های مسکونی بسیار لوکس تریپلکس و بالاتر
در هتل‌ها و مکان‌های لوکس مانند تالارها
در سایر ساختمان‌هایی که آسانسور آن در نما در نظر گرفته شده است.
آسانسور پانوراما دارای تنوع بسیار زیادی در زمینه طراحی بوده که نه تنها معمار را در طراحی معماری خود محدود نمی‌نماید، بلکه ایده‌های متنوعی را نیز ارائه می‌کند.
آسانسور پانوراما معمولا با دو سیستم کششی و هیدرولیک نصب می‌گردد که هر کدام در شرایطی مزیت‌هایی بر دیگری دارند.

۱-۱- آسانسورهای پانوراما با سیستم هیدرولیک
با توجه به این که بررسی سیستم هیدرولیک آسانسور و بحث کاربردی و ابعادی آن در یک شماره به طور کامل انجام خواهد شد، در اینجا صرفا به برخی مزایای آن پرداخته خواهد شد.
اصولا در آسانسورهای پانوراما همواره سعی می‌گردد تا تجهیزات مکانیکی و برقی در معرض دید قرار نگیرند که در سیستم‌های هیدرولیک به دلیل عدم نیاز به سیم بکسل و وزنه تعادل زیبایی بیشتری در آسانسور وجود دارد. بحث در مورد ابعاد آسانسورهای پانوراما را به بخش هیدرولیک موکول خواهیم کرد.

۱-۲- آسانسورهای پانوراما با سیستم کششی
محدودیت سیستم هیدرولیک در ارتفاع و سرعت، لزوم استفاده از سیستم کششی را در ساختمان‌های بیش از ۴ یا ۵ طبقه نمایان می‌کند. اگرچه سیستم‌های کششی دارای سیم بکسل و وزنه تعادل هستند ولی با انجام ترفندهایی تجهیزات مکانیکی و برقی، کمتر به چشم می‌آیند.

– فضای موردنیاز سیستم آسانسور پانوراما
با توجه به وجود پیچیدگی‌هایی در طراحی این قبیل چاه ها، پیشنهاد می‌گردد،‌ قبل از طراحی با مشاور آسانسور خود مشورت نمایید.

سوالات شما و پاسخ ما
۱- آیا می‌توان آسانسور پانورامایی با مقطع کاملا دایره داشت؟
پاسخ: بله با وجود درهای منحنی و قوسدار به راحتی می‌توان کابینی کاملا گرد داشت. این نوع آسانسور با توجه به توضیحات ارائه شده در سیستم‌های هیدرولیک بسیار زیباتر خواهد بود.
۲- آیا آسانسورهای پانوراما در حمل و نقل مسافران در ساختمان نقشی ایفا می‌نمایند؟
پاسخ: اگرچه مسافران از این نوع آسانسور برای بالا و پایین آمدن استفاده می‌نمایند، ولی به طور معمول در تحلیل ترافیک ساختمان ظرفیت جابجایی آسانسورهای پانوراما در محاسبات منظور نمی‌گردد.
۳- آیا آسانسورهای پنوراما می‌تواند بدون حفاظ باشد؟
پاسخ: بله، به توضیحات پاورقی استاندارد در این شماره مراجعه نمایید.