شرکت آسانسور و پله برقی بنیس
نشانی:
خیابان سهروردی شمالی ، خیابان آپادانا ، پلاک 103 ، طبقه سوم
تهران
ایران

تلفن: 88757394-6
نمابر: 88747937

اطلاعات: info[at]benislift.com