آسانسور خدماتی ( غذابر)

آسانسورهای مون‌شارژ بنیس دارای کاربرهای صنعتی و مسکونی برای رستوران‌ها، کتابخانه‌ها ، کافی‌شاپها و ... می‌باشند.