آسانسور بیمارستانی

بنیس در ارائه کابین‌های تخت‌بر و بیماربر با استفاده از دیواره‌های استنلس استیل بطور کامل علاوه بر تأمین زیبایی، شرایط بهداشتی مورد نیاز در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی را به طور کامل مورد توجه قرار می‌دهد.