سرویس و نگهداری

مسئولیت مالک یا مدیر ساختمان حفظ و نگهداری از آسانسور به عنوان یک سرمایه در ساختمان و اطمینان از مطابقت آن با استاندارد و ایمنی مسافرین می‌باشد.
روش ما در ارائه خدمات سرویس و نگهداری پیشگیری از خرابی آسانسور و هدف ما اطمینان از ایمنی آن است.

ویژگیهایی که بنیس را از دیگران متمایز می‌نماید:
- سرویس دهی منظم
- قیمت مناسب
- تکنسین های با تجربه
- بیمه سرنشین
- تخفیف های ویژه گروهی