مسافربر شیشه‌ای ( پانوراما)

شرکت بنیس بر اساس نیاز معماران و مهندسین ساختمان انواع بسیار متنوع از آسانسورهای پانوراما را ارائه می‌نماید.

به دلیل زیبایی قابل توجه آسانسور  پانوراما ، مهندسان معمار می‌توانند به عنوان یکی از ارکان مهم در طراحی معماری، از آن استفاده نمایند. تنوع در طرح و امکانات قابل توجه شرکت بنیس در این خصوص و استفاده از سیستم هیدرولیک یا کششی متناسب با شرایط و نوع کاربری، می‌تواند کمک شایانی در جهت دستیابی به اهداف معماران در طراحی ساختمان نماید.

مدل کابینهای شیشه ای با سیستم هیدرولیک

مدل کابینهای شیشه ای با سیستم کششی