آسانسور خودروبر و باربر

طراحی کابین‌های باری بنیس به نحوی انجام گردیده که علاوه بر مقاومت قابل توجه در برابر ضربات ناشی از حمل بار، امکان جابجایی بار تا 12 تن را داشته باشند.

این قبیل کابین‌ها در آسانسورهای خودروبر، آسانسورهای صنعتی و ... کاربرد دارند.