موارد ساختمانی استاندارد در موتورخانه آسانسور

موارد ساختمانی که باید مطابق استاندارد در موتورخانه آسانسور اجرا شود :

1- موتورخانه آسانسور باید مجهز به هواکش یا تهویه مناسب باشد.

2- سکوی موتورخانه باید مجهز به پله دسترسی باشد.

3- کف موتورخانه آسانسور باید از مواد غیر لغزنده و زبر ساخته شده باشد.

4- در بالای سکوی آسانسور روی سقف باید قلاب سقف با تحمل بار بیش از 2000 کیلوگرم تعبیه شود.

5- روشنایی موتورخانه باید به صورت مناسبی تأمین شود.

6- بهتراست جهت جلوگیری از سقوط افراد دور تا دور سکو نرده کشی شود.

7- یک تابلو سه فاز می بایست در نزدیکی در ورودی موتورخانه نصب شود.( کلید اصلی تابلو ( 1و0) باید در روی درب تابلو تعبیه شده باشد.)

8- فضای عبورکافی باید جهت دسترسی به تجهیزات (50 سانتیمتر) و نیز کارکردن در مقابل تجهیزات (80 سانتیمتر) وجود داشته باشد.

 

سایر نکات مهم

- درب موتورخانه باید به سمت بیرون موتورخانه باز شود و مجهز به قفل شب بند باشد.

- سوراخهای تعبیه شده برای عبور سیم بکسل در کف سکوی موتورخانه باید دارای لبه 5 سانتیمتری برای جلوگیری از افتادن ابزار در داخل چاه باشد.

- سکوی موتورخانه باید طوری طراحی و بتن ریزی شود که تحمل نیروهای وارده توسط سیستم آسانسور را داشته باشد.