پارکینگ مکانیزه طبقاتی

شرکت بنیس بر اساس نیاز روزافزون به پارکینگ سیستم مدرن پارکینگ را در انواع مختلف ارائه می نماید.

 

Vertical-elevating

Horizontal sliding ware-house

Tri-stories elevating -sliding parking

Bi-stories elevating -sliding parking

Multi-stories elevating -sliding parking

Bi or tri-stories mini mechanical parking

Automatic parking equipment management system

 

 

انواع پارکینگ های مکانیزه :

- مولتی پارکینگ- به صورت نامحدود امکان پارک وجود دارد.

- برج پارکینگ- در کمترین فضای اشغالی به عنوان مثال 7متر در7متر تا 50 پارکینگ تامین می‌شود.

- پارکینگ در فضاهای باریک

- پارکینگ های 2 یا 3 تایی


ویژگی های پارکینگ مکانیزه :

- ایمنی بسیار بالا

- عدم امکان برخورد خودروها به یکدیگر

- سطح صدا و نویز بسیار پایین

- ورود و خروج بسیار سریع و آسان

- مجهز به سنسورهای چند گانه