جک و صندلی معلولین

-    صندلی مخصوص افراد مسن و ناتوان با امکان نصب بر روی راه پله و انعطاف پذیری در مسیر حرکت بدون اشغال فضای راه پله یک راه حل مناسب برای جابجایی افراد در ساختمان می باشد.

-    بالابر معلول امکان ارتباط در تراز مختلف در ورودیهای ساختمانها را بوجود می آورد.

این بالابرها و صندلیها مجهز به باطریهای قابل شارژ هستند و باعث عدم نیاز آنها به برق در حین حرکت می باشد.
امکان استفاده از سیستم کنترل از راه دور نیز برای دستگاه وجود دارد.